Mnoge zanima s čem se ukvarja eksorcist, kako poteka njegovo delo in kaj sploh je eksorcizem, ipd.. Eksorcist z svojo duhovno močjo lahko odžene zle sile iz ljudi in tudi živali ter domov, kjer so se naselile zle sile. Eksorcizem je izganjaje zle sile. Opisala bom tudi nevarnosti črne magije in klicanje duhov.

Eksorcizem

Eksorcist mora biti stalno pripavljen na nove spopade z silami, ki niso vidne našim očem ali le redkokdaj. Te sile so ponavadi iz duhovnega sveta. Zle sile imajo rade smrad in zatohle prostore. Hranijo se z umazanijo. Boj proti zlim silam je lahko tudi glasba, ki je drugačna od ostalih, opeva božja dela. Najbolj stari pristop k temu pa je molitev in prošnja k Bogu.

Eksorcist

Vsi ljudje imamo dušo, eksorcist pa očisti našo dušo, če je ta umazana z zlim. Eksorcistu lahko rečemo tudi duhovni zdravnik. Za svojo dušo moramo skrbeti, da se ji ne poruši ravnovesje. S tem smo bolj dovzetni za negativne energije, ki nas lahko tudi napadejo ali pa nam lahko kdo tudi pošlje zlo. Če smo občutljivi na negativno energijo in pričnemo čutiti nepojasnjene stvari, je edini zdravnik za to eksorcist.

Zapomniti pa si moramo, da eksorcist ne more biti vsakdo, saj take šole ne obstajajo. Takšen človek se rodi z posebnim darom za to delo. Človek, ki se spusti v boj z džini mora biti neustrašen in stabilen. Močan mora biti toliko, da ga ne iztiri nič, mora imeti dobro samoobladovanje in ne sme biti občutljiv na razna čustva v različnih položajih. Eksorciti se ukvarjajo z nevidnim zlom.

Negativna energija

Večina nas se upraša, kdo so tisti ljudje, ki so imeli moč se ukvarjati z negativno energijo? Ti ljudje so imeli drugačna prepričanja, niso verjeli v Boga in božanskega stvaritelja, temveč v zlo in negativno energijo. Z zlo energijo so nekomu škodovali, potem so ga z enako energijo ”zdravili”. Temu rečemo črna magija. S tem se lahko črni mag zavaruje, da se mu nebi vrnilo zlo, v primeru če bi oškodovan spoznal kaj mu je bilo storjeno in se pozdravil tega. Vendar je takšno dejanje kratkoročno in ne trajno.

Črna magija in kazen

Vsakemu, ki črni mag škoduje oz. oseba, ki hoče zlo drugemu, je tudi zagotovljeno, da se povzročitelju vrne. Napadejo ga enake sile, katere je poslal na drugo osebo. Ti ljudje, ki se ukvarjajo z črno magijo, so morali pred pričetkom svojega dela skleniti pakt z hudičem, da bi lahko uroki sploh delovali. Tem ljudem je hudič vodja. Vendar se tem ljudem vrne vsako zlo, ki so ga storili drugim, le redko kdo se je po odkritju dobro počutil.

Težko pa se pomaga osebam, skoraj nemogoče, ki so se zelo zamerile osebam iz duhovnega sveta in s tem dejanjem priklicali celotni bes džinskega plemena. So tudi takšni primeri, ko oseba obožuje Satana in se ukvarja z magijo, rituali, kliče duhove z enim namenom, da škoduje drugim. Tem osebam je zelo težko pomagati.

crna magija

Klicanje duhov

Tisti, ki kličejo duhove, verjamejo v to, da s tem, pokličejo umrlega, ki se ta naseli v medija in preko njega odgovarja na določena vprašanja. Poznamo tudi inkarnacijo, kadar se pojavi duša v obrisu človeka, kakršen je bil v času življenja. To se lahko zgodi, le za kratek čas. Ta pojav je možno ujeti na fotograf z infardečimi žarki. Vendar se motimo, da pride resnično duša umrlega, saj duša priprada le božanstvenemu vodstvu in mi nimamo nobene pravice do nje. Namesto duša umrlega pride njegov demon, ki je bil kot njegov duhovni spremljevalec v času njegovega življenja in govori namesto umrlega. Ker ta demon pozna vso življenje umrlega, mu ni težko odgovoriti na vsa zastavljena vprašanja o umrlem.

Veliko ljudi počne to tudi za zabavo, vendar moramo vedeti, da gre za zelo nevarno ”zabavo”, posebno za laike in začetnike. V nevarnosti so lahko vsi prisotni v obredu. S tem se lahko ukvarja, le izkušen človek, ki dobro obvlada to področje in jim lahko tudi pomaga. Do škode lahko pride precej hitro in v takšnem primeru je treba nujno poiskati pomoč, da bi se oškodovancu pomagalo ter, da bi bile posledice čim manjše. Skrajnosti so lahko neverjetne. Lahko je priklicati duhove, a težko odpoklicati.

duhovi

Urok

Človek, ki je zmožen škodovati drugim z urokom, se je že rodil z zlom v sebi. Samo preko svojih oči lahko pošlje zle sile na drugega človeka tudi, če so razdalje ogromne. Ponavadi se ljudje hočejo na takšen način maščevati ali pa so zelo zavistni. Na srečo pa je možno urok ustaviti oz. ga prekiniti. Oseba takoj začuti, da se z njo nekaj dogaja ko prejme zli urok.

Ponavadi te osebe, ki pošiljajo uroke na druge, hočejo prekitniti njihovo srečo in blagostanje. V sebi imajo neverjetno moč, ki pa izvira iz hudobnosti.

 Podobni članki

Dodaj odgovor