Ker smo ljudje nepopolna bitja, prihaja večkrat do sporov, nesoglasij in nesporozumov. Ko občutimo, da se nam je zgodila krivica, pričnemo iskati pravico. Ponavadi želimo slišati opravičilo, vendar je težko odpustiti.

Odpuščanje

Kadar se počutimo napadene, se ponavadi odzovemo z jezo in zamero. Odnos se prične s takšnimi dejanji počasi krhati. Odnos ni več enak in se, le s težka pozabi na pretekla dejanja. Takrat si želimo le svojo pravico. Pri težjih konfliktih je lahko pravica zadoščena ampak se odnos nikdar ne popravi. Vendar lahko hitro pričnemo dobivati željo po spravi. Pogosto se zgodi, da je želja za sporazum večji kot želja po pravičnosti. Bolj kot je odnos globlji in intimnejši večja je želja po spravi. Opravičila so potrebna v vseh odnosih, saj bi brez njih bilo še več jeze in sporov. Pogosto se zgodi, da, če nam ni pravica zadoščena, da vzamemo stvari v svoje roke in dobimo željo po maščevanju. Prihaja lahko tudi do nasilja.

Pomembno je, da se naučimo odpustiti tudi brez opravičila. Z opravičilom ponavadi prevzemamo odgovornost za svoje napake, ki smo jih storili in se sočasno želimo pobotati z osebo. Če je opravičilo iskreno, so možnosti veliko večje za odpuščanje. Če se iskreno opravičimo, osebi, ki smo jo prizadeli, izgubimo tudi slabo vest.

odpuscanje

Iskreno opravičilo

V opravičilu ponavadi iščemo iskrenost. Vendar je težava v tem, da vsak različno vidi iskrenost. Opravičite se tako, da boste izražali obžalovanje, saj to je najbolj pomembna plat opravičila. Le tako bo oseba vedela, da ste iskreni. Na takšen način pokažete osebi, ki ste jo prizadeli, svojo bolečino, sram in kar je najbolj pomembno krivico. Pomembna je tudi naša telesna govorica, saj z njo marsikaj povemo, brez besed. Naša telesna govorica se mora skladati z našim opravičilom, da bi oseba res začutila vaše obžalovanje. Opravičilo naj ne vsebuje besede ”ampak”.

Ne smemo kriviti drugega človeka in kazati s prstom nanj, saj to vodi v jezo in konflikt. S takšnim odnosom ne boste dosegli sprave. Večkrat se tudi zgodi, da nekoga prizadenemo, pa se tega sploh ne zavedamo. Tudi v tem primeru moramo izražati obžalovanje, tudi, če je bilo nenamerno ali nevedno, saj je to potrebno za dober odnos. Ko se v nekoga zaletimo se mu iskreno opravičimo, saj se želimo vživeti v njegovo nelagodje ali jezo, ki smo jo nenamerno sprožili z trkom vanj. Tudi v osebnejših odnosih moramo biti pozorni. Nikdar pa ne smemo početi tega, da se nekomu opravičujemo samo za to, da bi prekinili pogovor o reševanju problema.

Napisano opravičilo ima večjo moč in na papir lahko napišemo vso iskrenost ter čustva. Dobro je tudi za to, ker lahko oseba, katero ste prizadeli znova prebere, kadar začuti jezo za nastalo krivico. Odpuščanje in obžalovanje je zelo pomemben za zdravje in obnovo odnosa. 

iskreno opravicilo

 

Priznanje napake

Nekateri ljudje zelo težko rečejo, da so naredili napako in se tudi z težo opravičijo. Tak odpor je povezan z našim samospoštovanjem ali egom. Nekaterim je opravičilo ali priznanje napak, velika šibkost. Ta napaka se ponavadi že zgodi v otroštvu. Saj ko je oseba v otroštvu preveč kaznovana že zaradi malenkosti, se mu zelo zmanjša občutek vrednosti. Takšna oseba podzavestno ima slabo vedenje in nizko samopodobo. Če takšna oseba prizna napako, potem se počuti kot slabič. Misli kot so, da bi se odkupili in s tem popravili stvari, so pri nekaterih ljudeh vtkana v njihovo duševnost.

Jeza, ki jo občutimo, kadar nam bolečino nanese oseba, ki nam je blizu, je povsem normalna. Bolečina pa izvira iz tega, ker si obupno želimo, da bi nas ta oseba imela iskreno rada. Večkrat zaradi žaljivih dejanj, podvomimo v človekovo ljubezen do nas. Večkrat si potem ponavlajmo vprašanja ”kako mi je lahko to naredila, če me ljubi?”. Krajša opravičila kot so ”žal mi je, narobe sem ravnala” pa so premalo, saj si želimo vedeti, ali nas ta oseba še zmeraj ljubi. Ponavadi oseba želi, da ji dokažemo, da jo imamo radi, brez tega lahko oseba dvomi o vaši iskrenosti.

Kesanje

Kadar se pričnemo kesati, takrat ponavadi želimo nekaj spremeniti. Zavemo se svojih uničejočih napak in jih želimo popraviti. Kesanje pomeni veliko več kot navadno opravičilo ”žal mi je”. Človek se takrat zave svojih napak in močno obžaluje, zato se želi spremeniti. Nekatere ljudi prav kesanje prepriča, da je človekovo opravičilo iskreno. Prizadeti človek vendar hoče vedeti ali se bo to dejanje zopet ponovilo ali se bo spremenilo na bolje. Če se želimo spremeniti in to tudi iskreno mislimi, to odločitev povemo osebi, ki smo jo prizadeli in na takšen način pokažemo svoje kesanje.

kesanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Podobni članki

Dodaj odgovor